FOUNDING STORY

The creation of Fox The Maker began in 2020 with the idea of sewing boxes for kids. Now it has grown to much more than that!

Challenges of parenting

Sometimes it is challenging – to find ways of keeping children occupied and doing something beneficial as opposed to just watching and using screens (including for our own kids, at times).

It was tough to find the time to do the research & gather all the materials at first. We believe that STEAM experiences are the best way for children to spend their free time and learn. These activities also improve such skills as critical thinking, problem-solving, & hand-eye coordination. It makes them feel proud of the overwhelming accomplishment. So we kept doing!

OUR MISSION

Together we are on a mission to make it easier for you. Provide meaningful activities, connect deeply with your child & bring joy to family time. Without tedious prep work!

Agrita

Founder of Fox The Maker

By the numbers

Different crafts

countries shipped to

boxes packed

OUR VALUES

Feel the fun of learning & trying new things.

These are things that we love & we want you to experience them as well. That is the best way to find your creative passion!

Thanks for support

Many thanks to the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for supporting the development of the Fox The Maker brand in accordance with the European Regional Development Fund project "Promotion of International Competitiveness". Contract number SKV-L-2022/213.

PALDIES PAR ATBALSTU

Atbalstot uzņēmējdarbību, ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu rasta iespēja krāsu pildīšanas iekārtas iegādei, kas nodrošina produktu ilgāku uzglabāšanu, kā arī iegādāts foto/video aprīkojums, kas palīdz radīt augstas kvalitātes video pamācības un materiālus bērniem.

 SIA KidDo Toys ir realizējis projektu “Fox The Maker ražošanas attīstīšana ekporta palielināšanai 2022”, kā rezultātā iegādāta krāsu pildīšanas iekārta un foto/video aprīkojums.

Uzņēmums Ādažu novadā darbojas jau
vairākus gadus, ražojot radošās kastes bērniem jaunu prasmju apgūšanai un
vērtīgai laika pavadīšanai. Augot ražošanas apjomam un pieprasījumam, bija
radusies nepieciešamība pēc krāsu pildīšanas sistēmas, kas ļautu krāsu ilgāk
saglabāt svaigu, neļaujot tai izkalst.

Tāpat arī bērniem paredzētajos produktos tiek ievietotas video pamācības ērtākai lietošanai, kuru filmēšanai nepieciešamas gaismas, kameras, foni, lai iegūtais video materiāls būtu augstas kvalitātes.

 Projekts tika īstenots biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros Lauku
atbalsta dienesta apakšpasākuma “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas
laikā” ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu
(projekta iesnieguma Nr. 22-04-AL16-A019.2105-000007).